LähiTapiola Pohjoisen liiketulos oli viime vuonna kahdeksan miljoonaa euroa.
Kaksi kertaa vuodessa avattavaan hakuun tuli 45 hakemusta Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta ja niistä 23 valittiin tuen saajiksi.
LähiTapiola Pohjoinen osallistuu Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan 100 000:n euron lahjoituksella.
LähiTapiola Pohjoisen viime vuoden kokonaistulos nousi 29,8:aan miljoonaan euroon erinomaisen sijoitusvuoden siivittämänä.
LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Ilkka Hervaa haastattelee Jussi Häkkilä
LähiTapiola Pohjoinen on jakanut 20 700 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
Yksi tuensaajista on Suomen Latu, jonka kautta ohjataan yhteensä 10 000 euroa kahdelletoista eri latuyhdistykselle Oulun latualueella Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksin jaetaan 18 yleishyödylliselle toimijalle yhteensä 100 000 euroa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle. Lahjoitukset kohdistuvat vapaaehtoiseen pelastustyöhön ja vapaapalokuntatoimintaan, mielenterveystyöhön sekä luonnon monimuotoisuutta turvaavaan ja virkistyskäyttöä tukevaan työhön.
LähiTapiola ja Punainen Risti kouluttavat loppuvuoden aikana noin kymmenelle tuhannelle viidesluokkalaiselle ensiaputaitoja.
LähiTapiola Pohjoinen on jakanut 23 590 euroa Nuori Pohjoinen-tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle.
LähiTapiola Pohjoinen jakaa joululahjoihin varaamansa 10 000 euroa vähävaraisille lapsiperheille Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
LähiTapiola Pohjoinen osallistuu LähiTapiola-ryhmän miljoonan euron tukeen koronakriisissä tehtävään avustus- ja tukityöhön eri puolilla Suomea. LähiTapiola Pohjoinen avustaa Suomen Punaista Ristiä 30 000 eurolla. Tukea ohjataan välittömästi Suomen Punaiselle Ristille valtakunnallisen auttavan puhelimen toiminnan tämän päiväiseen aloittamiseen. Varoja käytetään auttavan puhelimen lisäksi avustustyön koordinoimiseen, Punaisen Ristin vapaaehtoisten tukemiseen sekä sen varmistamiseen, että apua tarvitsevia voidaan auttaa koronakriisissä.
LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa Oulun Meripelastajat ry:lle tuleviin kalustoinvestointeihin 25 000 euroa.
LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa 100 000 euroa 60-vuotiaan Oulun yliopiston juhlakeräykseen.
LähiTapiola Pohjoinen tukee lapsiperheiden harrastustoimintaa alueellaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla Nuori Pohjoinen -sponsorointikonseptilla, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
LähiTapiola Pohjoisen ensivakuutuksen maksutulo kasvoi viime vuonna 68,5:een miljoonaan euroon.