Kunta- ja aluekohtaiset maksut jatkavat Suomen Omakotiliiton tekemän selvityksen mukaan kallistumistaan.
Oulun kaupunki toteaa lausunnossaan valtioneuvoston asetusluonnoksesta, että hallituksen tulee toteuttaa lupauksensa ja korvata koronan välittömät kustannukset kunnille täysimääräisesti koko tämän vuoden osalta.
Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Kalajoen kirkon peruskorjausinvestoinnin loppuselvityksen.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät vetoavat hallitukseen koronan aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi täysimääräisesti.
Kuuden suurimman kaupungin mukaan hallitus on lipsumassa lupauksestaan korvata koronan aiheuttamat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille.