Tiedot selviää Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta.
Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto on myöntänyt Saamen kieliteko-palkinnon Lapin hyvinvointialueelle.
Lapin yliopisto, Uumajan yliopisto, Norjan arktinen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat saaneet Pohjoismaiden ministerineuvostolta 75 000 euroa saamen kielten opintojen kehittämiseen vuosina 2023-2025.
Oulun yliopisto parantaa saamenkielisen sotealan henkilöstön saatavuutta järjestämällä saamen kielen ja kulttuurin koulutusta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja opiskelijoille.
Tyrnävän Kuulammen koululta äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, hankekoordinaattori Elina Palolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Radio Pookia kuunnellaan laajasti myös Ruotsin puolella. Lähetyksiin tulee myös runsaasti puheluita läntisen naapurimme suunnalta. Ohjelmapäällikkö Mika Kuki on miettinyt pitkään tarkennettua ohjelmatarjontaa tälle kohderyhmälle. Nyt Pookin lähetyksiä tullaankin jatkossa toimittamaan suomen kielen ohella myös ruotsiksi. Kuki ennustaa muutoksen vaikuttavan jonkin verran kuuntelutottumukseen ja lisäävän kuuntelijoiden määrää myös kaksikielisillä alueilla.
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Ulla-Maija Forsberg oli suomen kielen päivän kunniaksi iltapäivässä Marjan jututettavana.
Dosentti Niina Kunnasta Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti aloittavat uuden saamen kielten tulkkauksen täydennyskoulutuksen.
Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa kehitetty monikielinen etäneuvontapalvelu Info-Lango laajentuu hyvien tulosten ansiosta valtakunnalliseksi palveluksi.
Kuusi kuntaa on hakenut kaikkiaan yhdeksälle peruskoululle lupaa osallistua kokeiluun, jossa oppilaille tarjotaan toisen kotimaisen kielen tilalla jonkin muun vieraan kielen opintoja. Lupaa hakivat Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi.
Oulun kaupungin työntekijät Lea Ansamaa ja Sini Sivonen ovat voittaneet Kotimaisten kielten keskuksen järjestämän Vuoden selväsanainen -kilpailun. Jussi Häkkilä haastattelee Lea Ansamaata.