Riistasuunnittelija Jörgen Hermanssonia Suomen riistakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
GE Steam Power on aloittanut 14. lokakuuta 2019 Hanhikivi 1 -ydinvoimalan turbiini-generaattorin valmistuksen generaattorin roottorin taonnalla Japan Steel Worksin tehtaassa Muroranin kaupungissa Japanissa.
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen automaationpäätoimittajaksi on vahvistunut ranskalais-saksalainen Framatome-Siemens-konsortio. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien avulla ohjataan, suojataan ja valvotaan laitosta sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Suomen Riistakeskuksen Oulun aluetoimistosta riistapäällikkö Harri Hepo-ojaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ylivieskan kulttuurijohtaja Katriina Leppästä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Hanhikiven yhdystielle välillä valtatie 8-Hanhikivenniemi.
Ruotsalainen Concent Holding on tehnyt sopimuksen Barents Centerin myymisestä sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat pääomistajina suomalaiset yrittäjät Erkki Hanhirova ja Jarmo Viitala. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.
Pyhäjoen Hanhikivenniemen työmaa-alueella tapahtuva ilmailu on kielletty tänään voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella