Kaustisen Pappilantielle valmistuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten yhteisöllisen asumisen yksikkö tämän vuoden aikana.
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Ylikuljua haastattelee Jussi Häkkilä.
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta, joten lakot yksityisissä päiväkodeissa ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa alkavat huomenna.
Kunta- ja aluekohtaiset maksut jatkavat Suomen Omakotiliiton tekemän selvityksen mukaan kallistumistaan.
Samanlaista senioriasumisen ratkaisua ei tiettävästi vielä ole muualla Suomessa, mutta malli on yleinen muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tavoitteena on tarjota ikääntyville mahdollisuus asua itsenäisesti palvelujen läheisyydessä mahdollisimman pitkään omistusasumisen tapaan.
Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajenevat Ouluun.
Ikäystävällinen Kalajoki-kehittämishankkeen projektipäällikkö Elina Niskasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa niitä pyydetään tarkastamaan alueellaan toimivat kaikki yksityiset vanhusten tehostetut palveluasumisyksiköt.