Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston tämänvuotiset kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yli tuhannelle hakijalle yhteensä 27 miljoonaa euroa.
Seppo Säynäjäkankaan Tiedesäätiö on myöntänyt apurahoja tieteelliseen tutkimukseen kolmelle tutkijalle.
Apurahojen jakamisessa painotettiin tällä kertaa mm. toimintaa uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävää kotiseututyötä, lasten ja nuorten kotiseututoimintaa, vuorovaikutteisuutta ja viestintäkampanjoita. Kriteerinä oli myös mallin käyttökelpoisuus muualla.
Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto on jakanut yhteensä 806 255 euroa apurahoina, minkä lisäksi rahaston hallitus lahjoitti 30 000 euroa Unicefin koronarokotus-operaatioon.
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi lauantaina apurahoja 560 000 euroa 44:lle hakijalle.
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto jakoi tänään apurahoina, palkintona ja taidelahjoituksena 670 000 euroa 49:lle hakijalle.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston tämän vuoden kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu.
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat kaikkiaan 186 000 euroa apurahoja 36:lle hammaslääketieteen tutkijalle.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023:lle hakijalle yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Suomen Kulttuurirahasto on jakanut 1,5 miljoonaa euroa vapaan kentän toiminnan turvaamiseen.
Suomen Kotiseutuliitto on jakanut Kotiseudulle-apurahoja yhteensä 16 200 euroa uutta kehittävään kotiseututyöhön.
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitus on jakanut apurahoja yhteensä 54 450 euroa 60:lle hakijalle.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta on jakanut työskentely- ja kohdeapurahoja yhteensä 180 000 euroa.
Oulun Valistustalo on jakanut vuosittaiset apurahansa. Apuraha myönnettiin yhteensä 19 hakijalle. Jaettavana oli yhteensä 75 000 euroa, joka on sama yhteissumma kuin edellisvuonna. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 94, joilla haettiin avustuksia yhteensä noin 481 000 eurolla. Apurahojen saajat arvioi asiantuntijatyöryhmä. Tehdyn esityksen perusteella päätökset saajista teki sivistys- ja kulttuurijohtaja. Apurahojen suuruus vaihteli tällä kertaa 2 000 eurosta 7 000 euroon. Nyt myönnetyillä apurahoilla tullaan toteuttamaan muun muassa kirjoitustyötä, taideteoksia, teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä.
Ohjelmisto- ja e-business ry:n #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsiä haastattelee Jussi Häkkilä.