Koneen Säätiö jakoi perjantaina yhteensä yli 44 miljoonaa euroa 350:lle hankkeelle.
Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet tämän vuoden työskentely- ja kohdeapurahat.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahasto jakoi tänään kulttuurin ja taiteen apurahaa yhteensä 16 900 euroa viidelle hakijalle.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston tämänvuotiset kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yli tuhannelle hakijalle yhteensä 27 miljoonaa euroa.
Seppo Säynäjäkankaan Tiedesäätiö on myöntänyt apurahoja tieteelliseen tutkimukseen kolmelle tutkijalle.
Apurahojen jakamisessa painotettiin tällä kertaa mm. toimintaa uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävää kotiseututyötä, lasten ja nuorten kotiseututoimintaa, vuorovaikutteisuutta ja viestintäkampanjoita. Kriteerinä oli myös mallin käyttökelpoisuus muualla.
Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto on jakanut yhteensä 806 255 euroa apurahoina, minkä lisäksi rahaston hallitus lahjoitti 30 000 euroa Unicefin koronarokotus-operaatioon.
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi lauantaina apurahoja 560 000 euroa 44:lle hakijalle.
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto jakoi tänään apurahoina, palkintona ja taidelahjoituksena 670 000 euroa 49:lle hakijalle.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston tämän vuoden kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu.
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat kaikkiaan 186 000 euroa apurahoja 36:lle hammaslääketieteen tutkijalle.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023:lle hakijalle yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Suomen Kulttuurirahasto on jakanut 1,5 miljoonaa euroa vapaan kentän toiminnan turvaamiseen.
Suomen Kotiseutuliitto on jakanut Kotiseudulle-apurahoja yhteensä 16 200 euroa uutta kehittävään kotiseututyöhön.
Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitus on jakanut apurahoja yhteensä 54 450 euroa 60:lle hakijalle.