Uusimmat

Bittiumin liikevaihto kasvoi tämän vuoden tammi-kesäkuussa 28,7 prosenttia edellisvuodesta 42,5:een miljoonaan euroon.
Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa kehittämistyössä. Omassa maakunnassa uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta tiiviisti yhteen kytkeytyvästä osasta, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sote-rakenneuudistuksesta. Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun viimeisenä päivänä saatiin päätös, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan valtionavustus on 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa.
Pauli Sarpolalla on yli 20 vuoden laaja kokemus satama-alan toiminnoista ja johtamisesta. Vuodesta 2016 alkaen Sarpola on toiminut Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtajana, josta siirtyi Raahen Satama Oy:n palvelukseen.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta liikkuva opiskelu -toimintaan. Avustusta myönnettiin 147 hankkeelle ympäri Suomen. Hankkeissa edistetään fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa monipuolisesti kunkin oppilaitoksen omista tarpeista lähtien mm. vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta ja osaamista ja kehittämällä liikkumis- ja oppimisympäristöjä. Yhtenä tavoitteena on saada jokainen toisen asteen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Lapin aluehallintovirasto myönsi avustusta kahdeksalle hankkeelle 86 600 euroa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 11 hankkeelle 200 000 euroa.
Koronan aiheuttamien rajoitusten höllentyminen on näkynyt erittäin vilkkaana aikana mm. Pancho Villan Oulun ja Raahen ravintoloissa.
Valmiit sisätilat on uudistettu moderneiksi monitilaratkaisuiksi käyttäjien toiveiden mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018, ja peruskorjauksessa on ollut kaikkiaan 27 300 bruttoneliömetriä. Tilojen rakennuttaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on panostanut korjausrakentamisen aikana yhteiskehittämiseen. Käyttäjät ovat päässeet osallistumaan tilojen suunnitteluun monella eri tavalla. Tämä ns. CO-SYK-prosessi varmistaa osaltaan sen, että tilat tukevat käyttäjän toimintaa ja ovat tulevaisuudessa kestäviä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Linnanmaan kampukselle sijoittuvat Oamkin informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutukset sekä ammatillinen opettajankoulutus. Sosiaali- ja terveysalan koulutus jatkuu Kontinkankaan ja Oulaisten kampuksilla.
Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että Oulun kaupungin henkilöstöetuuksiin tulee heikentyneen taloustilanteen vuoksi muutoksia tälle vuodelle. Smartum kulttuuri- ja liikuntaetua ei myönnetä enää tänä vuonna. Etua on annettu vuoden alussa puolet koko vuodelle suunnitellusta määrästä eli 90 euroa per hakija. Etua on käyttänyt n. 8000 henkilöä. Säästövaikutus tänä vuonna on n. 720 000 euroa. Työnantaja on tukenut kaupungin henkilöstön ruokailua maksamalla subventiota palvelun tuottajalle. Työnantajan maksamasta tuesta luovutaan elokuun ensimmäisestä päivästä vuoden loppuun saakka, jolloin henkilöstöruokailun hinta nousee. Säästövaikutus tänä vuonna on n. 30 000 euroa. Henkilöstön pysäköintimaksuja korotetaan 25 %:lla elokuun alusta alkaen. Hinnankorotuksen vaikutus on tänä vuonna n. 29 000 euroa. Uudet hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Lapissa oli toukokuun lopussa lähes 15 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 400 vähemmän kuin huhtikuussa, mutta yli 6 300 enemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Lomautettujen määrä ja osuus työttömistä on edelleen poikkeuksellisen korkea. Työttömistä vajaa 4 900 eli 32 % oli lomautettuja. Lomautettujen määrä laski 420:llä huhtikuusta, mutta oli yli kymmenkertainen viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Työttömien osuus työvoimasta on noussut Lapissa 18,9 prosenttiin.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston mukaan alueella oli toukokuun lopussa lomautetut mukaan lukien 30 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13 100 enemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 200:lla, mikä selittyy lomautettujen määrän vähenemisenä. Toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 900, joista naisia oli 5 000 ja miehiä 4 900. Naisista lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä myyjiä. Miesten kohdalla lomautukset kohdistuivat eniten ilman ammattia oleviin, kuljetustyöntekijöihin sekä rakennustyöntekijöihin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden toukokuuhun verrattuna.
VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä jutusteli Marjan kanssa Oulun seudun matkailusta ja Elämysten olohuoneesta.
EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 rakennerahastorahoituksesta ei löydetty ratkaisua Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien kesken.
Oulun Heinäpäästä löytyy Tarkkis 14. Vintagemyymälässä on tarkoituksena pitää myös pieniä keikkoja ja taidepajoja. Emilia Aarnio oli Marjan juttusilla Pookin iltapäivässä.