Kuva: : Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne Korhonen

Vesienhoito- ja kunnostushankkeita avustetaan Pohjois-Pohjanmaalla tänä vuonna 280 000 eurolla

02.06.2024 12:37 - Ari Kettukangas

Pohjavesien suojelusuunnitelmiin avustusta myönnettiin yhteensä 21 000 euroa kolmelle hankkeelle. Vesistöjen käytön ja hoidon parantamiseen avustusta myönnettiin 180 000 euroa ELY-keskuksen, Oulujoen ja Oulujärven moninaiskäytön sekä Vattenfall-ympäristörahan puitesopimuksista yhteensä 13 hankkeelle. Valtio toteuttaa Helmi- purokunnostushankkeina neljän puron kunnostuksen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vesienhoito- ja kunnostushankkeita avustetaan Pohjois-Pohjanmaalla tänä vuonna 280 000 eurolla. Pohjavesien suojelusuunnitelmiin avustusta myönnettiin yhteensä 21 000 euroa kolmelle hankkeelle. Vesistöjen käytön ja hoidon parantamiseen avustusta myönnettiin 180 000 euroa ELY-keskuksen, Oulujoen ja Oulujärven moninaiskäytön sekä Vattenfall-ympäristörahan puitesopimuksista yhteensä 13 hankkeelle. Valtio toteuttaa Helmi- purokunnostushankkeina neljän puron kunnostuksen.

Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään pääasiassa Oulujoen–Iijoen 2022–2027 -vesienhoitosuunnitelman mukaisille hankkeille, joissa vesistöjen ekologinen tila on hyvää huonompi tai riskissä heikentyä. Avustusta myönnettiin tänä vuonna suunnittelu- ja toteutushankkeisiin.

Oulun kaupunki suunnittelee ja toteuttaa hankkeessaan Kaijonlahden ja sen valuma-alueen kunnostuksia. Kuivasjärven ekologinen tila on välttävä ja tilanne on heikoin Kaijonlahdella, jonka kautta tulee suurin osa järven vedestä. Kaijonlahteen laskevat Laholais-, Lopakka- ja Ruskonoja, joiden kautta tulee vesiä laajoilta teollisuusvaltaisilta valuma-alueilta. Kuivasjärven kunnostamisen osalta tärkein toimenpide on Kaijonlahden kautta järveen tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen sekä pahoin liettyneen Kaijonlahden kunnostaminen.

Pudasjärven Saunajärvellä jatketaan hoitokalastusta,

Taivalkoskella Tyrä- ja Koviojärvellä hoitokalastetaan ja suunnitellaan sekä toteutetaan vesiensuojelurakenteita valuma-alueelle.

Niilesjärvellä Oulussa hoitokalastetaan sekä kunnostetaan ja ylläpidetään valuma-aluetoimenpiteitä, joilla vähennetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Raakkulahteen rakennetaan kosteikko Vahtolanlahden elinympäristön parantamiseksi.

Ylivieskan kaupunki jatkaa Hamarin voimalaitoksen ohittavaa kaupunkipuron toteutusta ja alaosan suunnittelua sekä toteutusta.

Metsähallitus jatkaa Taivalkoskella nyt myönnetyllä avustuksella Mätäsojan sekä sen valuma-alueen kunnostamista ojitettuja kitu- ja joutomaita sekä lähteitä ja lähdenoroja ennallistamalla. Hanke on ennallistanut 131 hehtaaria suota, 50 lähdettä sekä kunnostanut 0,4 kilometriä puroa ja 6,5 kilometriä lähdenoroja.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia laaditaan Oulaisiin ja Utajärvelle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys tehdään Limingan Rantakylän pohjavesialueen osalta. Tarkoituksena on turvata pohjaveden laadun ja määrän säilyminen hyvänä tulevaisuudessa.

Kuusamossa mediahuomiota saavuttanut Kuusingin voimalaitoksen käytöstä poisto -hanke Kuusinkijoki kuntoon ry:n toimesta jatkaa Piilijoen ennallistamistoimenpiteitä.

Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari järjestetään Iso-Syötteellä 4.–5.9.2024.

Lue myös: Ylivieskan Hamarin kauden ensimmäinen uimavesinäytetulos täyttää asetetut laatuvaatimukset

Kilpailut

Uusimmat