Kuva: Fortum

Esisel­vitys kalojen ylösvael­luksen mahdol­lis­tavan ohitus­rat­kaisun raken­ta­mi­seksi Seite­noikean vesivoi­ma­lan yhteyteen valmistui

12.04.2024 10:02 - Jussi Häkkilä

Esiselvitys kalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun rakentamiseksi Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen on valmistunut.

Esiselvitys kalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun rakentamiseksi Fortumin Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen on valmistunut. Seitenoikean voimalaitos sijaitsee Emäjoessa, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella. Ohitusratkaisu on osa uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi järvitaimenen elinkierrolle tärkeiden elin- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, järvitaimenen pienpoikasistutukset sekä Leppikosken vesivoimalaitoksen Kalasydän-kalatie. Ohitusratkaisun toteuttaminen mahdollistaisi järvitaimenen vaelluksen noin 40:n hehtaarin kokoisille potentiaalisille poikastuotantoalueille. Seuraavaksi tehdään päätös hankkeen viemisestä eteenpäin yleissuunnitelmavaiheeseen.

Lue myös: Tornionjoen lippokalastuskulttuuri on valittu Suomen ja Ruotsin yhteiseksi ehdokkaaksi Unesco-kohteeksi

Kilpailut

Uusimmat