Kuva: Shutterstock

Oulun Vedelle haetaan johtajaa

03.03.2024 10:32 - Ari Kettukangas

Oulun Vesi -liikelaitos hakee johtajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Johtaja vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hän raportoi teknisten liikelaitosten johtokunnalle toiminnasta ja toimii esittelijänä johtokunnassa ja muissa hallintoelimissä.

Oulun Vedelle haetaan johtajaa. Oulun Vesi -liikelaitos hakee johtajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Johtaja vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hän raportoi teknisten liikelaitosten johtokunnalle toiminnasta ja toimii esittelijänä johtokunnassa ja muissa hallintoelimissä. Hänen esihenkilönään toimii kaupunkiympäristöjohtaja. Keskeinen johtajan tehtävä on muun muassa liikelaitoksen strateginen suunnittelu ja johtaminen, jossa otetaan huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Lisäksi johtaja vastaa strategisten kehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoi vesihuollon kehittämistä.

Kilpailut

Uusimmat