Kuva: Ilkka Lastumäki Syke

SYKE: Pohjanläheisen veden fosforipitoisuus kohonnut Perämerellä

13.10.2023 08:44 - Jussi Häkkilä

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan ja rannikkoseuranta-aluksen vuosittaisen loppukesän seurantamatkan tulosten mukaan Perämeren avomerialueen pohjanläheisen veden fosforipitoisuus on jatkanut kohoamistaan.

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan ja rannikkoseuranta-aluksen vuosittaisen loppukesän seurantamatkan tulosten mukaan Perämeren avomerialueen pohjanläheisen veden fosforipitoisuus on jatkanut kohoamistaan. Jatkossa on syytä seurata, onko kyseessä merkki merialueen pohjan heikentyneestä kyvystä sitoa fosforia vai onko kyse Itämeren pääaltaalta Selkämeren kautta virranneesta fosforista.
Happitilanne Suomen merialueilla vastasi Itämeren suojelukomission tuoretta tila-arviota. Avoimen Suomenlahden syvävedessä se on heikko, eikä pohjilla esiinny pohjaeläimiä. Pohjanlahdella happitilanne on hyvä tai erinomainen, ja pohjaeläinyhteisöt ovat elinvoimaisia. Komissio arvioi rehevöitymistilan Suomea ympäröivillä avomerialueilla yleisesti välttäväksi ja rannikkoalueilla tyydyttäväksi.

Lue myös: Ainutlaatuinen meriharjus uhkaa kadota -kutukantaa enää vain Perämerellä

Kilpailut

Uusimmat