Kuva: Rupert Exploration Finland Oy

Sodankylän Ikkariin kaavaillaan kultakaivosta

04.08.2023 08:51 - Jussi Häkkilä

Lapin ELY-keskus on antanut lausuntonsa Rupert Exploration Finland Oy:n Sodankylän Ikkarin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lapin ELY-keskus on antanut lausuntonsa Rupert Exploration Finland Oy:n Sodankylän Ikkarin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaivoksen tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuosina 2029-2031. Malmia on tarkoitus louhia ensin avolouhoksesta, minkä jälkeen siirrytään maanalaiseen louhintaan. Rikastamolla käsiteltävän kultamalmin määrä on noin neljä miljoonaa tonnia vuodessa.

Lue myös: Pyhäsalmen Callio FutureMINE - tulevaisuuden digitaalinen testikaivos projektille Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta 1050 000 euroa

Kilpailut

Uusimmat