Oulujokivarteen uusi kulttuurimatkailureitti

01.06.2023 12:20 - Jussi Häkkilä

Hankekoordinaattori Riitta Johanna Laitista haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun kulttuurisäätiö on myöntänyt Maaseudun Sivistysliitolle apurahan kulttuurimatkailureitin suunnitteluun ja toteutukseen Oulujoen varrella olevien Sanginsuun, Lapinkankaan ja Sanginjoen kylien alueelle. Reitin suunnittelussa yhdistetään pohjoisen kulttuuriset ominaispiirteet alueen tarinoihin, historiaan ja paikkoihin. Suunnittelutyössä keskeisessä roolissa olevat yhteiskehittämisillat ovat jo alkaneet ja jatkuvat taas syksyllä. Projektikoordinaattori kiertää kesän aikana kylillä kertomassa hankkeen etenemisestä. Elokuun lopussa pidetään työpaja, jossa tehdään reittivaihtoehtoja testausta varten. Reitin varrelle tulee myös taideteoksia. Kulttuurimatkailureitti tullaan nimeämään nimikilpailussa syksyn aikana. Reitti valmistuu vuonna 2026.

Lue myös: Perämeren ympäri ja Merenkurkun poikki kulkevan rannikkoreitin houkuttelevuutta lisätään uudella valtionrajat ylittävällä yhteistyöllä

Kilpailut

Uusimmat