Kuva: Shutterstock

Väärinkäytösten ilmoituskanava käyttöön yli 50:n työntekijän organisaatioissa

31.03.2023 11:10 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan liitto ottaa huomisesta alkaen käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ottaa huomisesta alkaen käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan. Sen tarkoitus on tuoda esiin epäkohtia sekä taata kaikille ilmoituksille tasapuolinen ja yhdenmukainen käsittely. Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä, on lain mukaan otettava käyttöön kyseinen kanava.

Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä lain edellyttämissä tilanteissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla täysin varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on kielletty.

Nimen ja yhteystiedon voi antaa ilmoitusta tehdessä, mutta ilmoituksen voi myös tehdä täysin anonyymisti.  

Lue myös: Oulussa käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanava

Kilpailut

Uusimmat