Kuva: Pixabay

Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee maakunnan kuntia TE-palvelujen siirtyessä valtiolta kunnille

30.11.2022 15:03 - Ari Kettukangas

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen, joka tarjoaa maakunnan kunnille tietoa uudistuksen vaikutuksista ja skenaariomalleista.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat keskenään erilaisissa tilanteissa kovaa vauhtia valmistuvan TE-palvelut 2024 -uudistuksen näkökulmasta. Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen tuottamisvastuu on siirtymässä kunnille 1. tammikuuta 2025 alkaen. Osa kunnista on ehtinyt hahmotella ja testata suunnitelmiaan TE2024-uudistuksen osalta jo pitkään kuuluessaan työllisyyden kuntakokeiluihin Oulun, Raahen ja Ylivieskan seuduilla. Maakunnan muiden kuntien valmiudet työllisyyspalveluiden hoitamiseen ovat hyvin vaihtelevia. Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen, joka tarjoaa maakunnan kunnille tietoa uudistuksen vaikutuksista ja skenaariomalleista. Hankkeessa tarjotaan kunnille tukea uudistuksen organisoinnissa ja valmistautumisessa.Lakiesityksen mukaan palveluiden tuottaminen voidaan toteuttaa joko kuntakohtaisesti tai sopimusperusteisesti kuntien kesken muodostettavien työllisyysalueiden tekemänä. Kyseisessä mallissa yksi kunta toimisi järjestäjävastuullisena toimijana. Järjestämisvastuun vaihtoehtoja selvitetään erilaisin skenaariomallinnuksin ja tulevaisuustarkasteluin. Hankkeessa laaditaan kuntakohtainen nykytilanteen kartoitus työllisyydenhoidon rahoituksesta, palveluista ja henkilöstöstä. Kuntien johdoille tuotetaan myös kuntatalousbudjetointia tukevia talousanalyysejä TE2024-uudistuksen vaikutuksista sekä informaatiota ja tukea uudistukseen valmistautumiseksi, erityisesti kuntapäättäjille. Hanke rahoitetaan maakunnan kilpailukykyä, elinvoimaa ja kehitystä tukevalla AKKE-rahoituksella.

Lue myös: Oulun kaupunginjohtajan viran haku etenee kaupunginvaltuustoon

Kilpailut

Uusimmat