Kuva: Jussi Häkkilä

Valtioneuvosto muutti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta

23.09.2022 11:39 - Minna Kuosmanen

Lainanottovaltuuteen liittyy ehtoja ja sitä voi käyttää vain välttämättömiin investointeihin.

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Muutetun valtuuden määrä on noin 448 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuutta voidaan muuttaa, jos investoinnit ovat välttämättömiä.

Lainanottovaltuuteen liittyy myös rajoituksia ja velvoitteita: valtuutta voi käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Hyvinvointialueen tulee lisäksi tehdä toiminnallinen ja taloudellinen uudelleenarviointi sairaalahankkeen käynnistämättä olevasta osasta. Näin ollen yliopistollisen sairaalan C-osan, pysäköintilaitoksen ja logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa ei ole mahdollista edetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointialueelta edellytettävän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkoitus on varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyky pitkällä aikavälillä ja turvata lakisääteiset palvelut. Sen täytyy olla valtiovarainministeriön hyväksymä 30.11. mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt lausuntokierroksella olevassa sote-järjestämissuunnitelmassa on osoitettava riittävä tuottavuus- ja talouspotentiaali, jotta saavutetaan talouden tasapaino vuosina 2023–2025.

Kilpailut

Uusimmat