Pohjois-Pohjanmaalla kemera-tuen käytössä 37:n prosentin lasku edellisvuodesta

01.09.2022 08:10 - Jussi Häkkilä

Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkosta Suomen metsäkeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Suomen metsäkeskuksen mukaan Kemera-tuen käyttö metsänhoitotöihin Pohjois-Pohjanmaalla on ollut poikkeuksellisen alhaista tämän vuoden aikana. Keskimäärin vuosina 2017-2021 nuoren metsän hoitoa ja taimikon varhaishoitoa on tehty Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 000 hehtaaria vuodessa. Kuluvan vuoden elokuun puoliväliin mennessä töitä on tehty vain 6 800:n hehtaarin alalla. Tuen käytön osalta taimikonvarhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tuen käyttö on 18 prosenttia jäljessä vuoden takaisesta. 
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelman mukaan vuotuinen taimikonhoito- ja nuoren metsän hoitotavoite kemera-tuella on noin 25 000 hehtaaria, joka on huomattavasti enemmän kuin viime vuosina toteutettu pinta-ala on ollut. 
Kaikkiaan puuntuotantoa turvaaviin metsänhoito- ja metsäparannustöihin on Pohjois-Pohjanmaalla käytetty alkuvuoden aikana 2,5 miljoonaa euroa, jossa on 37 prosenttia laskua edellisvuodesta. 

Kiinnostus metsien määräaikaisen suojeluun kemera-tuella on kuitenkin säilyttänyt suosionsa. Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajille on elokuun puoliväliin mennessä laadittu ympäristötukisopimuksia 302:lle hehtaarille ja korvaussumma on yhteensä 433 000 euroa. Maksettu tukisumma on 22 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Lue myös: Metsäkeskus: Runsaasti hyönteistuhoja

Kilpailut

Uusimmat