Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Oulun kaupunki purkaa OTP:n liikennöintisopimukset julkisesta joukkoliikenteestä

20.06.2022 14:53 - Marja Ollakka

Oulun kaupunki purkaa Oulun Taksipalvelut Oy:n kanssa tekemänsä liikennöintisopimukset julkisesta joukkoliikenteestä. Joukkoliikennejaosto päätti asiasta 15. kesäkuuta pitämässään kokouksessa.

Oulun kaupungilla ja Oulun Taksipalveluilla on yhteensä viisi liikennöintisopimusta, jotka Oulun Taksipalveluiden velvoite tuottaa joukkoliikennepalveluita päättyy 9.8.2022. Kuntalaisten liikkuminen joukkoliikenteessä turvataan väliaikaisillä liikennöintisopimuksilla, jotka astuvat voimaan 10.8.2022 alkaen.

kattavat 43 prosenttia julkisesta paikallisliikenteestä Oulun seudulla. Sopimusten yhteenlaskettu arvo koko sopimuskaudelta on 73,4 miljoonaa euroa, josta on jäljellä noin 55 miljoonan euron arvoinen kausi. Sopimukset olisivat muutoin päättyneet vuosina 2024, 2026 ja 2028. Sopimusten purun syynä ovat yhtiön toistuvat ja jatkuvat sopimusrikkomukset, jotka ovat oleellisesti heikentäneet kuntalaisten saamaa joukkoliikennepalvelua.

Joukkoliikennejaoston valtuuttamana Oulun kaupunki on ryhtynyt jo aikaisemmin sopimuksen purkua valmisteleviin toimiin, jotta asukkaiden liikkuminen joukkoliikenteellä voidaan turvata. Oulun Taksipalveluilla on velvoite tuottaa sen vastuulle kuuluvat joukkoliikennepalvelut kesäaikataulukauden 2022 loppuun saakka.

Talviliikennekauden alkaessa 10.8.2022 vastuu Oulun Taksipalveluille kuuluneesta liikennöinnistä siirtyy Oulun kaupungin hankkimille väliaikaisille sopimusliikennöitsijöille Revon Turistiliikenne Oy:lle, Oubus Oy:lle ja Koiviston Auto Oy:lle eli Koskilinjoille. Väliaikaiset sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta, jona aikana kaupunki kilpailuttaa väliaikaisten sopimusten alla olevat liikennöintikohteet pidemmälle sopimusjaksolle.

Väliaikaisen sopimuksen alla liikennöivissä autoissa voi mahdollisesti olla elokuun alussa pieniä varustelupuutteita, jotka laitetaan kuntoon kahden ensimmäisen viikon aikana.

Kilpailut

Uusimmat