Oulun uusi hankintaohjelma koostuu kahdesta painopisteestä, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.ouka.fi/vesienhoitokysely.
Oulun kaupunki toivoo, että perheet järjestävät 13.2. ja 14.2. lasten hoidon itse, jos se suinkin on mahdollista. Lakon vuoksi syntyvät poissaolopäivät hyvitetään asiakasmaksuissa.
Taide- ja kulttuuriavustuksia oli 19 kappaletta ja suurimman summan 17 000 euroa sai Oulun Ylioppilasteatteri r.y., Näytelmien valmistamiseen ja hallintokuluihin. Projektiavustuksia oli 39 kappaletta, joista suurimman summan 8000 euroa sai Nagy Daniel Taiteelliseen työskentelyyn. Tapahtuma-avustuksia oli 24 kappaletta ja suurimman summan 25 000 euroa sai Jazz - 20 ry, Elojazz 2024.
Vaikka muu julkinen liikenne olisi mahdollisen lakon vuoksi pysähdyksissä, Oulun kaupungin palveluliikenne kuitenkin pyritään ajamaan.
Mikäli AKT:n lakko toteutuu, suurin osa Oulun seudun joukkoliikenteestä pysähtyy.
Rannan hyvän veden laadun ylläpitämistä pyritään varmistamaan mittauksia jatkamalla, tekemällä lisäselvityksiä Hietasaaren alueella sekä parantamalla olosuhteita mm. rannan ruoppauksella. Syynä oli se, että ranta jouduttiin asettamaan kahdesti uimakieltoon kesällä 2022, koska vedessä todettiin silloin toimenpiderajat ylittäviä määriä suolistoperäisiä bakteereita.
Asia selviää Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksesta, joka tehtiin keväällä 2023.
Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on aloittanut suorat reittilennot Münchenin ja Oulun välillä lauantaina 16. joulukuuta. Uuden lentoyhteyden odotetaan mm. kasvattavan Oulun alueen talvimatkailua ja parantavan bisnesmahdollisuuksia.
Oulun kaupunki ei hyväksy työntekijöihinsä kohdistuvaa maalittamista ja tukee tällaiseen tilanteeseen joutuneita työntekijöitään.
Palkittuja Oulun tekoja olivat digiarjen suositukset perheille, Luuppireitti-yhteistyömalli osana oululaista Oppilaan kulttuuripolkua ja kalusteet osana kestävää kiertotaloutta.
Oulun kaupunki osallistuu Euroopan Unionin Let’s Go Circular! -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien siirtymistä kiertotalouteen LGC! -yhteistyöverkoston tuen ja asiantuntijuuden avulla. Oulun tavoitteena on uudistaa hankkeen oppeja hyödyntäen Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta vuodelta 2021.
Uudistuksessa vaihdettiin sivuston julkaisujärjestelmä kokonaan uuteen. Samalla sivut saivat uuden ilmeen. Sisältöjä on selkiytetty ja sivuilla on uusia käyttäjää helpottavia esitystapoja.
Lumo-reitin varrella on tarjolla useita yhteisöjen ylläpitämiä kojuja, joista on saatavilla lämpimiä juomia. Myös useat ravintolat osallistuvat Lumo Menuun tarjoten juomia ja annoksia laajennetuilla aukioloajoilla.
Euromääräisesti suurin muutos on 3 miljoonan euron lisäraha kaupunki-infran perusparannukseen.
Kulttuuriavustusten avustuslajeja ovat työtilatukiavustus, yhdistysten toiminta-avustus, projektiavustus ja tapahtuma-avustus. Ehdotuksen apurahojen saajista valmistelee Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden eri asiantuntijat.