Hankkeeseen sisätyy Kaitoväylän ja Tietolinjan kiertoliittymän parantaminen sekä baanayhteyden rakentaminen Ritaharjuntieltä Kaitoväylälle Paavo Havaksen tien liittymään saakka.
Oulu on ensimmäinen verkostoon kuuluva suuri kaupunki Pohjoismaissa.
Palvelutason nosto mahdollistaa lähitulevaisuudessa matkustajamäärän selvän kasvun Oulun alueella. Joukkoliikenteen kehittäminen liittyy Oulun kaupungin ympäristötavoitteisiin sekä kaupunkistrategiaan, joiden tarkoituksena on lisätä kestävien liikkumismuotojen osuutta kaupunkiliikenteessä.
Työt alkavat toukokuun aikana valmistelevilla töillä sekä sillanrakennustöillä. Työt kestävät kesäkuulle 2024.
Kaupungin mukaan työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen työrauhan voimassa ollessa. Kaupungin mukaan työtaistelulla pyritään vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työnantaja katsoo, että työtaistelu tulee keskeyttää välittömästi.
Jos esitetty malli toteutuu, kaupunki kilpailuttaa ulkoisilta markkinoilta infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon.
JHL:n mukaan lakko voidaan keskeyttää, mikäli kaupunginhallitus lopettaa ulkoistamisen edistämisen.
Urakka sisältää Linkkitien, Lahdenojantien, Niittypolun, Linkkipolun ja lahdenojanpolun saneeraamisen. Katujen rakennustöiden yhteydessä alueella saneerataan ja rakennetaan myös vesihuolto, valaistus sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.
Vuonna 2019 hyväksytyn ympäristöohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, jotka koskevat mm. kestävää maankäyttöä, liikkumista, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja kaupunkiorganisaation vastuullisuutta.
Kaijonharjussa käynnistetään meluvallin rakentaminen Alakyläntien varteen
Oulun kaupungin katuvalaistuksen käyttö- ja kunnossapitäjä vaihtui vuoden 2023 alussa. Kunnossapitourakan vuosille 2023–2024 voitti Destia Oy. Sopimus pitää sisällään myös kolmen vuoden option.
Rakentaminen alkaa viikolla 6 helmikuussa ja työt valmistuvat kesäkuussa 2023.
Tavoiteena on tehdä sivut entistä asiakaslähtöisemmiksi, käytettävämmiksi ja saavutettavammiksi kuntalaisille ja muille verkkopalvelua käyttäville.
Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten kiekollisten pysäköintipaikkojen ja talvisen pyöräpysäköinnin lisääminen vaikuttavat keskustassa asiointiin. Myös Talavikatu tuo Rotuaarin jatkeelle viihtyisyyttä ja pop up –toimintaa. Talavikatu elävöittää Kirkkokatua välillä Saaristonkatu-Albertinkatu.
Oulun kaupunki sitoutuu vähentämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välipaloista ja jälkiruoista lisätyn sokerin määrää 20% nykyiseen tasoon nähden. Hanke viedään vaiheittain läpi niin, että viikolta 8 eteenpäin kaikki omavalmisteet ovat vähäsokerisempia.
Työt alkavat Joulukuussa puiden poistolla ja urakan valmistelevilla töillä. Työt kestävät elokuulle 2024.