Kuva: Mari Korpua

Suomi ja Turvallinen Oulu -hanke sijoittui toiseksi EU:n rikoksentorjuntakilpailussa

10.12.2021 17:03 - Marja Ollakka

Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus arvioitiin toiseksi parhaaksi hankkeeksi vuoden 2021 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.

Kilpailun voitti Unkarin hanke ja kolmanneksi tuli Tsekki. Teemana oli tänä vuonna alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.

Rikoksentorjuntaneuvoston raati valitsi syksyllä Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatusta edistävän kokonaisuuden edustamaan Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Siihen osallistui tänä vuonna 19 maata. Kilpailu ratkesi eilen Euroopan rikoksentorjuntaverkoston hyvien käytäntöjen webinaarin päätteeksi.

Eurooppalaisen kilpailun voitti Unkarin ”Pyydä apua” -ohjelma, jossa kiusaamiseen ja lasten mielenterveysongelmiin tartutaan erilaisten taiteen ja kasvatuksellisten työkalujen avulla. Tähän yhdistetään asenteisiin vaikuttaminen kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Raati arvosti hankkeessa taideperustaisuutta, mielenterveyteen keskittymistä ja laajaa yhteistyötä.

Toiseksi sijoittui Turvallinen Oulu -hankkeessa luotu pysyvä turvataitokasvatusmalli. Kaikki oululaiset lapset ja nuoret saavat turvataitokasvatusta esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Seksuaalirikosten ehkäisy turvataitokasvatuksen keinoin vetosi raatiin. Se piti hankkeen ansioina sosiaalisten taitojen lähestymistapaa, moniammatillista yhteistyötä sekä keskittymistä tutkimuksessa ja käytännössä laiminlyötyihin alueisiin.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto julkisti tilaisuudessa myös tietopaketin alaikäisiin kohdistuvaan kiusaamiseen puuttumisesta. Siinä kerrotaan kiusaamisesta ilmiönä sekä esitellään vaikuttavia puuttumisen keinoja ja 2021 kilpailuun osallistuneet hankkeet.

Kilpailut

Uusimmat