Kuva: VR Group

Tampereen ja Oulun välisen ratahankkeen suunnittelutyöt käyntiin

15.09.2021 18:08 - Marja Ollakka

Väylävirasto on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, joka tähtää Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden välityskyvyn parantamiseen. Lisäksi hanke tulisi toteutuessaan mahdollistamaan matka-aikojen lyhenemisen sekä junamäärien lisäämisen. Suunnittelua tehdään vuosien 2021 ̶ 2024 aikana. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä.

Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle osuudelle suunnitellaan uusi noin 15 km pituinen kaksoisraide. Suunnittelu käynnistyy yleissuunnittelulla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA).

Liminka-Oulu -osuudelle suunnitellaan kaksoisraide sekä tarvittavat sillat ja tiejärjestelyt.

Kankaan liikennepaikalle Ylivieskassa, Hirvinevan liikennepaikalle Limingassa ja Vahojärven liikennepaikalle Parkanoon suunnitellaan uudet lisäraiteet, jolla parannetaan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja liikenteen sujuvuutta.

Ruukin liikennepaikalla selvitetään ratapihan kehitystarpeet ja mahdollisen tulevan kaksoisraiteen vaatimat järjestelyt. Työssä tarkastellaan myös Siikajoen ratasillan ja Ruukin ylikulkusiltojen muutostarpeet.

Suunnittelukohteet on aloituskuulutettu syyskuussa 2021, mikä oikeuttaa tekemään suunnitteluun liittyviä mittauksia ja pohjatutkimuksia alueen kiinteistöillä. Suunnittelutoimeksiantojen hankinta on käynnissä ja varsinainen suunnittelutyö käynnistyy keväällä 2022. Kiinteistön omistajat ja muut asianosaiset pääsevät vaikuttamaan suunnitteluun hankkeen aikana.

Suunnittelukohteiden rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä. Hallinnollisten suunnitelmien hyväksymisen jälkeen ja rahoituksen varmistuttua laaditaan rakentamissuunnitelmat ja siirrytään toteutusvaiheeseen.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty CEF-rahoitusta 2,5 miljoonaa euroa, joka kattaa puolet koko suunnitteluhankkeen kustannuksista.

Kilpailut

Uusimmat