Kuva: Mari Korpua

Oulun ratapihojen ulkolaiteurakka käynnistyy

31.08.2021 08:53 - Marja Ollakka

Oulun ratapihan turvalaitejärjestelmien ulkolaiteurakoitsijaksi on valittu NRC Group Finland Oy. Urakka sisältää opastimien, turvalaitekaappien, kaapeleiden ja junakulunvalvonnan elementtien asentamisen. Työtä tehdään junaliikenteen ehdoilla, mutta pienet häiriöt liikenteelle ovat mahdollisia.

Väyläviraston hankkeessa nykyaikaistetaan suurin osa Oulun ratapihan turvalaitejärjestelmistä ja tehdään pieniä muutoksia ratapihan raiteistoon. Lisäksi Oulun ratapihalla rakennetaan turvalaitejärjestelmälle uudet laitetilat ja johtotiet sekä parannetaan radan päällysrakennetta. Johtotie- ja päällysrakenneurakoista vastaa NRC Group Finland Oy ja laitetilat rakentaa GRK Oy. Uuden turvalaitejärjestelmän toimittaa Siemens Mobility Oy.

Uudet turvalaitteet parantavat turvallisuutta ja mahdollistavat eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän eli ERTMS-järjestelmän käyttöönoton. Järjestelmä yhtenäistää koko Euroopan rautatieliikenteen ohjauksen. Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihojen korjausvelkaa. ​

Turvalaitteet otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2023 aikana, ja hanke valmistuu kokonaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Hanke maksaa 35 miljoonaa euroa.

Kilpailut

Uusimmat