Oulun kaupunki järjestää valmennusta sijaisvanhemmuuteen

22.07.2021 08:17 - Marja Ollakka

Palveluesimies Kristiina Peltolaa Oulun hyvinvointipalveluiden sijaishuollon tukiyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun kaupunki järjestää sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille lastensuojelun perhehoidon ennakkovalmennuksia. Sijaisperheitä haetaan alle 18-vuotiaille huostaan otetuille lapsille ensisijaisesti Oulun lähistöltä.Seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2021. Ryhmässä on tilaa vielä muutamalle perheelle.

Valmennukseen haetaan tavallisia perheitä, jotka voivat tarjota lapselle kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perheen elämäntilanteen tulee olla sellainen, että he voivat sitoutua sijaisvanhemmuuteen. Perheeltä edellytetään valmiutta toimia yhteistyössä lapsen biologisten vanhempien ja läheisten sekä lapsen asioissa mukana olevien viranomaisten kanssa. Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille.

Perhehoitajan ennakkovalmennus kestää 4-6 kuukautta ja se järjestetään ryhmämuotoisena valmennuksena. Valmennukseen halukkaille perheille järjestetään ennen valmennuksen alkamista haastattelu.

Lisätietoa sijaisvanhemmuudesta löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Kilpailut

Uusimmat