Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille osuuksille tulevan kesän aikana

01.06.2021 09:13 - Ari Kettukangas

Tarkoituksena on siirtää enintään 200 lohta tai taimenta. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana ja tarpeen mukaan niitä jatketaan loppukesällä. Nyt tehtävien ylisiirtojen odotetaan tuottavan useita tuhansia smoltteja, mikäli siirrettävät kalat löytävät sopivan kutuparin ja lisääntymisalueet.

Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille osuuksille tulevan kesän aikana. Iijokeen ja Livojokeen tehtävillä ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Siirrettävien kalojen jälkeläiset lähtevät smoltteina vaellukselle muutamien vuosien päästä, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä tutkimuksissa. Tarkoituksena on siirtää enintään 200 lohta tai taimenta. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana ja tarpeen mukaan niitä jatketaan loppukesällä. Nyt tehtävien ylisiirtojen odotetaan tuottavan useita tuhansia smoltteja, mikäli siirrettävät kalat löytävät sopivan kutuparin ja lisääntymisalueet. Kun Raasakan kalatie saadaan rakennettua, voidaan ylisiirtoja tehostaa ja siirrettävien kalojen määriä kasvattaa. Ylisiirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala. Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella ja toimenpiteen mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt pysyivät ennallaan vuonna 2019

Kilpailut

Uusimmat