Oulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinto Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:lle

19.03.2021 09:46 - Jussi Häkkilä

Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja Satu Haapasta haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on valinnut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:n. Yhdistys tekee työtä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielenopetusta. Naisia autetaan kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Palkinnon kriteerinä on, että saajan tulee noudattaa Oulun kaupungin arvojen mukaista toimintaa. Toimijatahon tulee olla kaupungin yksikkö tai toimiala, oululainen järjestö, yhteisö tai yritys.   

Lue myös: DSC Oulu ja Oulun Invalidien yhdistys palkittiin tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistämisestä

Kilpailut

Uusimmat