Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Limingan koulukodissa rajoitettu sijoitettujen lasten liikkumista ilman päätöksentekoa

02.07.2020 11:48 - Jussi Häkkilä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Limingan koulukodissa on rajoitettu sijoitettujen lasten liikkumista ilman päätöksentekoa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Limingan koulukodissa on rajoitettu sijoitettujen lasten liikkumista ilman päätöksentekoa. Oikeusasiamies edellyttää, että Limingan koulukoti noudattaa lastensuojelulain liikkumisvapauden rajoittamista koskevia säännöksiä ja lasten liikkumista rajoitetaan ainoastaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja liikkumisvapauden rajoittamisesta tehdään asianmukaiset valituskelpoiset päätökset. Lausunnossaan apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomiota myös Limingan koulukodin rajoitustoimenpiteisiin, puhelimen käyttöön ja sijaishuollon hyvään laatuun.

Lue myös: Muhoksen koulukoti Pohjolakoti ryhtynyt toimenpiteisiin eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemien epäkohtien suhteen

Uusimmat