Hartaanselänrannan arkkitehtuurikilpailun voitti Hoijakka

18.12.2019 13:15 - Marja Ollakka

Hartaanselänrannan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimimerkillä ”Hoijakka”, jonka tekijät olivat MUUAN Oy yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehtien ja käyttämiensä asiantuntijoiden (WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, infrakonsultointi Henry Lindgrén, Ethica Oy) kanssa.

Idearikkaassa ja yksityiskohdissaan pitkälle tutkitussa ehdotuksessa Hartaanselänrannan kaupunginosan muodostivat neljä eriluonteista aluetta Varikon vanhoihin tiilirakennuksiin kytkeytyvän selkämuurin suojaan. Materiaaleina tiiltä ja puuta yhdistävän arkkitehtuurin mittakaava laskee ehdotuksessa luontevasti kohti ranta-alueita. Varikon vanhasta korjaamorakennuksesta on muodostettu Hartaanrannan puolelle alueen sydän, jonka kulttuuritapahtumat ja muu toiminta luovat yhteisöllistä elämää alueelle ja houkuttelevat kävijöitä koko kaupungista. Varikon maamerkkinä on torni, johon sijoittuu opiskelija-asumista ja hotelli.

Hartaanselän itäpuolella kaupunkirakenne on urbaania kerrostalo- ja townhouse-kortteleineen, joiden mittakaava pienenee ja ympäristö muuttuu puistomaisemmaksi siirryttäessä kohti etelää. Tukkisaaresta on luotu alueen ja kaupunkilaisten yhteinen kesämökkisaari. Pohjoispäässä rakentaminen on tuotu rohkeasti rantaan Suistovilla-pienkerrostaloissa, jättäen kuitenkin vesirajaan julkisen rantareitin. Hartaanselän länsipuolella kaupunkirakenteen mittakaava on pienempää: pohjoisosassa kaupunkimaista korttelimuodostusta ja eteläosassa kokeellisten pientalojen aluetta. Ehdotuksessa on ideoitu hyvin toimintoja suiston ranta-alueille, niin uuden sillan pohjoispuolen laiturirakenteilla käsitellyille rannoille, joita esitetty Suistokeskus aktivoi, kuin eteläpuolisille puistomaisille ja luonnontilaisille rannoillekin.

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle idearikas kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja luonnonympäristöä sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen ja virikkeitä antava, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä alueelle. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle ja ne esittelevät tulevaisuuden kaupunkiasumisen mahdollisuuksia.

Lue myös: Polar Bear Pitching hakee startup-yrityksiä vuoden 2020 tapahtumaan

Kilpailut

Uusimmat