Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua on hyväksytty

20.08.2019 06:34 - Paavo Törmi

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin uuden ympäristöohjelman. Ohjelma on yksi keväällä 2018 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista.

Oulun ympäristöohjelman 2026 tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Kaupunkistrategian lisäksi lähtökohtana ovat kaupungin tekemät kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi.

Ympäristöohjelma kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä, asukkaita ja yrityksiä ympäristövastuulliseen toimintaan.

Ohjelmassa on neljä painopistettä: Kasvamme kestävästi,Toimimme resurssiviisaasti,Luonto on voimavaramme ja Edistämme ympäristövastuullisuutta

Jokaiselle painopisteelle on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet ja niille toimenpiteet ja mittarit. Talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginvaltuusto asettaa ohjelmalle vuositavoitteet ja päättää työhön käytettävistä resursseista. Lisäksi asiakirjaan päätettiin liittää jo kaupunkitasolla hyväksytyt ympäristötavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät mittarit.

Tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa neljännesvuosittain. Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain laadittavassa yhteisessä ympäristötilinpäätöksessä.

Ympäristöohjelman toteutumista arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta ohjelman puolivälissä vuonna 2022

Kilpailut

Uusimmat