Kuva: Mari Korpua

Tutkimus: Tuulivoimalat eivät muuttolinnuille niin tuhoisia kuin oletettu

04.07.2019 14:31 - Jussi Häkkilä

FCG Suunnittelu ja Tekniikka on seurannut vuosien 2014 ja 2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa.

FCG Suunnittelu ja Tekniikka on seurannut vuosien 2014 ja 2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa. Tutkimuksen mukaan rakennetut tuulivoimapuistot eivät ole katkaisseet lintujen muuttoreittejä edes niiden päämuuttoreiteillä Perämeren rannikkoalueella. Lintujen muuttoreiteissä on havaittu vähäisiä muutoksia lintujen kiertäessä tuulivoimapuistoja, jolloin muuttoreitit ovat tiivistyneet tuulivoimapuistojen ulkopuolelle ja joissain tapauksissa niiden väliselle alueelle. Muutoin lintujen muutto kulkee alueella samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuistojen rakentamista.
 
Selvitysten perusteella lintujen törmäykset tuulivoimaloihin ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi kuin hankkeiden suunnitteluvaiheissa on arvioitu. Seurantajakson aikana löydettiin ja ilmoitettiin yhteensä 48 tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Määrä on erittäin pieni, kun ottaa huomioon Perämeren rannikon kautta muuttavien lintujen valtavan määrän.

Seurannassa oli 13 tuulipuistoa ja yhteensä yli 180 voimalaa.

Lue myös: Suomen Hyötytuuli Oy osti Kangastuulen ja Navettakankaan tuulivoimahankkeiden hankeoikeudet Siikajoella

Kilpailut

Uusimmat