Kuva: Shutterstock

Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuollon korjaustoimet tehty asiamukaisesti

05.06.2019 17:35 - Marja Ollakka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt lopettaa 2018 marraskuussa aloittamansa valvontatoimet Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä listaamistaan puutteista ja toteaa, että Siikalatvan kunta ryhtynyt asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Saatujen selvitysten perusteella Aluehallintovirasto antoi Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat valvontapäätökset todeten, ettei asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Siikalatvan kunnan tekemät korjaavat toimet ovat riittävät. Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vuosina 2017–2018 käsitelty ja vireille tullut useita Siikalatvan kuntaa koskevia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-, oikaisu ja kanteluasioita. Asioiden käsittelyn yhteydessä on tullut esille Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, päätöksentekoon ja palveluntuottajan valvontaan liittyviä epäkohtia. Siikalatvan kunta on kokonaisulkoistanut 1.1.2017 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuussa 2019 Siikalatvan kunnalle huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja terveydenhuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisessä ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen valvonnassa. Aluehallintovirasto jatkoi lisäksi valvontaa ja pyysi kunnalta selvitykset siitä, millä tavalla kunta järjestää johtavan lääkärin sijaisjärjestelyt, millä tavalla kunta valvoo hankkimiaan yksityisiä terveydenhuollon palveluja sekä millä tavalla kunta valvoo alueensa yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia.

Kilpailut

Uusimmat