Kuva: Laura Kotila Valtioneuvoston kanslia

Hallitus lupaa toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden torjumiseksi -mm. lastenasiaintalo Ouluun

21.02.2019 09:41 - Jussi Häkkilä

Hallitus julkaisi eilen toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Hallitus julkaisi eilen toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Maahanmuuttajien rikollisuuteen pyritään puuttumaan mm. huomioimalla nykyistä enemmän rikostausta kansainvälisen suojelun perusteella annettavaa oleskelulupaa myönnettäessä sekä lisäämällä palautusta odottavien, uhkaa aiheuttavien henkilöiden valvontaa. Jatkossa ilmoittautumisvelvollisuutta sovelletaan lainvoimaisen käännytyspäätöksen saaneisiin, vastaanottopalveluiden piiristä poistettuihin henkilöihin nykyistä laajemmin. Hallitus lähtee lisäksi valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia, joilla kansainvälisen suojelun asema voitaisiin lakkauttaa Suomessa törkeään rikokseen syyllistyneeltä sekä ulkomailla oleskelevalta kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä vaarantavalta henkilöltä.
Osana yleisiä seksuaalirikoksia ehkäiseviä toimia lisätään nettipoliisin resursseja, kovennetaan seksuaalirikosten rangaistuksia sekä laajennetaan viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja niin sanottua ankkuritoimintaa. Lisäksi kouluihin suunnataan tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistavat nykyistä paremmin niin kutsutun grooming-ilmiön, osaavat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja saavat selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

Yliopistollisissa keskussairaaloissa, ensimmäisinä Oulussa ja Helsingissä, otetaan käyttöön ns. Lastenasiaintalo-toimintamalli. Sen avulla selvitetään moniammatillisesti seksuaalirikoksen uhriksi epäillyn lapsen ja nuoren tilanne lapsiystävällisessä ympäristössä. Samalla huolehditaan yhteistyössä jatkotoimenpiteistä.

Hallitus antaa tällä viikolla lisätalousarvioesityksen tälle vuodelle, jonka yhteydessä linjataan osalle toimenpiteistä niiden tarvitsemasta lisärahoituksesta.

Lue myös: Yksi henkilö vangittu Oulun viikonloppuiseen seksuaalirikokseen liittyen

Kilpailut

Uusimmat