Raaheen virtuaaliteknologian koulutusympäristö

09.10.2018 08:41 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus myönsi eilisessä kokouksessaan 557 704 euroa Raahen koulutuskuntayhtymän ja Ka­jaa­nin ammattikorkeakoulun hankkeelle, jossa Raahen koulutuskuntayhtymän ti­loi­hin luodaan virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus myönsi eilisessä kokouksessaan 557 704 euroa  Raahen koulutuskuntayhtymän ja Ka­jaa­nin ammattikorkeakoulun hankkeelle, jossa Raahen koulutuskuntayhtymän ti­loi­hin luodaan virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö. Hankkeessa kehitetään prototyyppisovelluksia, jotka testataan loppukäyttäjillä teol­li­suu­den toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä. Sovellusten tavoitteena on lisätä työturvalli­suut­ta sekä tehostaa työ­teh­tä­viin perehdyttämistä hyödyntäen uusia menetelmiä ja tek­no­lo­gioi­ta. Projektia rahoittavat Poh­jois-Poh­jan­maan liiton lisäksi Kainuun liitto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, SSAB ja Trans­tech.

Lue myös: Raahen Kauppaklubi täyttää sata vuotta

Kilpailut

Uusimmat