Oulun yliopisto väitös: Valon laadulla merkitystä perunan selviytymiseen syväjäädytyksestä

07.05.2018 17:03 - Mika Kuki

Peruna on yksi maailman tärkeimmistä ruokakasveista ja sen geenivaroja säilytetään lähes pelkästään kasvullisesti. Syväjäädytysmenetelmää käytetään kasvavissa määrin perunan geenivarojen taltioimiseen geenipankeissa ympäri maailmaa. Haasteena on kuitenkin syväjäädytyksen jälkeinen vaihtelu elpymisprosenteissa.

Perunan geenivarojen taltioimiseen geenipankeissa käytetään yhä enemmän syväjäädytysmenetelmää. Väitöstutkimus osoitti, että valon laadulla voidaan vaikuttaa perunan versonkärkien syväjäädytyskestävyyteen ja kasvuun lähtöön syväjäädytyksen jälkeen.

Syväjäädytys mahdollistaa geenivarojen pitkäaikaissäilytyksen erittäin alhaisissa lämpötiloissa (< –150 °C) säilyttäen niiden elin- ja uusiutumiskyvyn. Valon laatu on yksi tärkeimmistä kasvien kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, mutta sen vaikutusta syväjäädytyksen yhteydessä ei ole aikaisemmin tutkittu. Tämä väitöstutkimus osoitti, että valon laatu vaikuttaa merkittävästi perunan versonkärkien kykyyn elpyä syväjäädytyksestä.

Tutkimuksessa perunan mikrolisättyjä versonkärkiä kasvatettiin kuudessa erilaisessa valossa joko syväjäädytystä edeltävän tai sen jälkeisen kasvatuksen aikana. Tutkituista valoista sinipunaiset LEDit soveltuivat parhaiten syväjäädytyksen jälkeiseen kasvatukseen. Tutkimuksessa käytettyjen viiden perunalajikkeen uusiutumisprosentit olivat sinipunaisissa valoissa keskimäärin 50 prosenttia korkeammat verrattuna loisteputkien alla kasvaneisiin. Myös ennen syväjäädytystä, kasvien kasvatuksen aikana, annetulla valolla oli vaikutusta syväjäädytyksestä selviämiseen. Sinisten LEDien alla kasvaneiden silmujen elävyysprosentit olivat sulatuksen jälkeen korkeat, kun taas punaisilla LEDeillä oli epäsuotuisat vaikutukset selviytymiseen.

Työssä tutkittiin myös erilaisten valo-olosuhteiden vaikutusta geenien ilmenemiseen elpyvissä perunan versonkärjissä. Tulokset viittaavat siihen, että sinipunaisten LED-valojen uusiutumista edistävä vaikutus voi liittyä sellaisten geenituotteiden runsauteen, jotka liittyvät kasvin muodon ja elinten aiheiden syntyyn ja kehittymiseen ja toisaalta stressiin ja puolustukseen liittyvien geenituotteiden määrän laskuun.

Peruna on yksi maailman tärkeimmistä ruokakasveista ja sen geenivaroja säilytetään lähes pelkästään kasvullisesti. Syväjäädytysmenetelmää käytetään kasvavissa määrin perunan geenivarojen taltioimiseen geenipankeissa ympäri maailmaa. Haasteena on kuitenkin syväjäädytyksen jälkeinen vaihtelu elpymisprosenteissa eri genotyyppien välillä. Tämä tutkimus osoitti, että valon laadulla voidaan vaikuttaa perunan versonkärkien syväjäädytyskestävyyteen ja kasvuun lähtöön syväjäädytyksen jälkeen.

Filosofian maisteri Jaanika Edesi väittelee tohtoriksi Oulun yliopistossa 11.5.2018.

Kilpailut

Uusimmat