Tuulivoimatuotannon työllisyysvaikutus yllättää Pohjois-Pohjanmaalla

11.04.2018 12:41 - Ari Kettukangas - Luettu 474 kertaa

Yksi tuulivoimapuisto työllistää rakentamisen aikana kerrannaisvaikutuksineen noin 200 henkilötyövuotta Suomessa, josta Pohjois-Pohjanmaalla 90 henkilötyövuotta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisia resurssivirtoja koskevassa selvityksessä arvioitiin yhden tuulivoimapuiston aluetaloudelliset vaikutukset. 10 voimalaa käsittävän tuulivoimapuiston investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa euroa, josta kotimaisten investointien osuus on noin 20–30 %. Yksi tuulivoimapuisto työllistää rakentamisen aikana kerrannaisvaikutuksineen noin 200 henkilötyövuotta Suomessa, josta Pohjois-Pohjanmaalla 90 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi tulee työllisyysvaikutuksia Suomen ulkopuolelle mm. tuulivoimalayksiköiden hankinnasta ja valmistuksesta. Tuulivoimapuiston käytön aikana vuosittainen työllisyysvaikutus kerrannaisvaikutuksineen huomioituna on Suomessa 29 henkilötyövuotta, josta Pohjois-Pohjanmaalla 23 henkilötyövuotta. Pohjois-Pohjanmaalletoteutettujen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset muodostuvat merkittäviksi. Mikäli tuulivoimakapasiteettiä rakennetaan 1000 megawattia eli noin 300 voimalaa, on vuosittainen työllisyysvaikutuskerrannaisvaikutuksineen Suomessa noin 880 henkilötyövuotta, jostaPohjois-Pohjanmaan osuus noin 700 henkilötyövuotta. Pohjois-Pohjanmaalla viime vuoden lopussa toiminnassa noin 260 tuulivoimalaa. Yhdentuulivoimapuiston rakentamisen aikana veroja maksetaan Suomessa yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. Käytön aikana maksettavat vuotuiset verot ovat kaikkikerrannaisvaikutukset huomioiden yhdestä tuulivoimapuistosta noin 0,8 miljoonaaeuroa vuodessa.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaanmateriaalivirrat selvitetty

Uusimmat