Katupölyn poisto käynnistynyt Oulussa

20.04.2017 11:18 - Jussi Häkkilä

Katupölyn sidonta ja harjaus on käynnistynyt Oulussa. Harjauskoneet näkyvät kaupunkikuvassa keskustassa ja pääkaduilla myös yöaikaan. Marja jututti Pookin iltapäivässä Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpäätä.

Katupölyn sidonta ja harjaus on käynnistynyt Oulussa. Pölyämistä vähennetään kastelemalla katuja laimealla kalsiumkloridiliuoksella, joka pitää katujen pinnat kosteina useiden päivien ajan. Harjauskoneet näkyvät kaupunkikuvassa keskustassa ja pääkaduilla myös yöaikaan.
Oulun kaupunki kehottaa myös kiinteistöhuoltoja välttämään harjaamista ilman kastelua ja lehtipuhaltimien käyttöä kiinteistöjen piha-alueilla.  Katupöly voi aiheuttaa herkille hengitystiesairaille ärsytysoireita.

Kilpailut

Uusimmat