Oikeusministeriön demokratiapalkinto Oulun Kumppanuuskeskukselle -kunniamaininta Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteiselle toimintatavalle

30.03.2017 11:09 - Jussi Häkkilä

Oululainen Kumppanuuskeskus on saanut oikeusministeriön demokratiapalkinnon. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Helena Liimataista haastattelee Jussi Häkkilä.

Oululainen Kumppanuuskeskus on saanut oikeusministeriön demokratiapalkinnon. Kumppanuuskeskus on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Keskus tarjoaa järjestöille ja hankkeille paikan toimia. Ennen kaikkea keskus on matalan kynnyksen paikka osallistua kansalaistoimintaan. Jo yli 20 vuotta Oulussa toiminut Kumppanuuskeskus vahvistaa valtakunnallisten järjestöjen yhteistyötä. Sen toiminnassa on mukana 46 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Oikeusministeriön demokratiapalkinto jaettiin tänä vuonna kolmen kansalaisyhteiskuntaa edustavan tahon tai toimijan kesken. Neljättä kertaa jaetun 10 000:n euron arvoisen palkinnon teemana oli kumppanuus, ja se jaettiin tänään Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Helsingissä.

Lisäksi kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa, jonka on aidosti koettu lisäävän omaishoitajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintatapaan kuuluvat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Ommaisraadit, jotka kokoavat omaishoitajia, ammattilaisia ja viranhaltijoita, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä, sekä eri järjestöjen edustajia yhteisen pöydän ääreen. Raadit laativat kehittämisehdotuksia Oulun kaupungin palveluista omaishoitajan näkökulmasta. 

Kilpailut

Uusimmat