Uusia raakkuesiintymiä löydetty -Sodankylän Luttojoen raakku sukupuuton partaalla

28.03.2022 08:41 - Jussi Häkkilä

Metsähallituksesta projektipäällikkö Heikki Erkinaroa haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallituksen koImivuotisen hankkeen aikana löydettiin 14 aiemmin tuntematonta raakkuesiintymää. Uusia raakkuesiintymiä etsittiin kaikkiaan yli 500:ltä eri kohteelta. Poikkeuksellisen laajoissa kartoituksissa testattiin myös raakun perintöaineksen tunnistamista jokivesinäytteistä ns. eDNA-menetelmän avulla. Suuri osa pohjoisen erittäin uhanalaisista raakkukannoista on vaarassa hävitä lähitulevaisuudessa mm. vesistörakentamisen ja jokien liettymisen seurauksena. Raakkukantojen pelastaminen on kuitenkin mahdollista, mikäli lajin lisääntymiselle välttämättömät lohikalakannat saadaan palautettua ja raakun heikentyneitä vesielinympäristöjä samalla elvytettyä haitallisista maankäyttötavoista luopumalla. Esimerkiksi raakkuhistoriastaan kuuluisan Sodankylän Luttojoen raakku on tällä hetkellä sukupuuton partaalla simpukoiden lisääntymisen estyttyä joessa 1960-luvulta lähtien Jäämeren lohen nousuyhteyden katkettua. Hankkeessa aloitettiinkin joen raakkukannan elvyttäminen istuttamalla laitoksessa kasvatettuja pikkusimpukoita takaisin kotijokeensa. Metsähallituksen hankkeen loppuseminaari pidetään tällä viikolla Rovaniemellä.

Lue myös: Raakkuja palautetaan Uudellamaalla sijaitsevaan Mustionjokeen ja Kokkolan eteläpuolella sijaitsevaan Ähtävänjokeen

Kilpailut

Uusimmat