Tornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville pakollinen terveystarkastus

11.05.2021 15:53 - Marja Ollakka

Lapin aluehallintoviraston johtaja Leena Räsästä haastattelee Jussi Häkkilä.

Riskimaista Suomeen saapuvien matkustajien on osallistuttava välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Päätös koskee niin sanotuista riskimaista saapuvia maahantulijoita, eli henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloaan oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus kahden viikon aikana on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä.

Tämä määräys on voimassa 14.5.-31.5.2021. Se koskee myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia.

Määräys ei koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä rajan ylittävää tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä, henkilöitä, joilla on esittää todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen maahantuloa, henkilöitä, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista, eikä erityisryhmiä, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus. Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytetään todistusta viikoittaisesta koronatestistä.

Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta tai rajavartiolaitokselta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi. Lisäksi rikoslain perusteella kieltäytymisestä voi seurata myös sakko tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta.

Lapin aluehallintoviraston päätökseen on vaikuttanut Pohjois-Ruotsin huono tautitilanne, vilkastunut rajaliikenne ja vapaaehtoisesta terveystarkastuksesta kieltäytyjien määrän kasvu. Tornion rajanylityspaikka on Lapin vilkkain. Tällä hetkellä sen kautta Suomeen tulee noin 3500 henkilöä vuorokaudessa.

Lue myös: Soiten alueella viisi uutta tartuntaa -tiukennuksia alueellisiin suosituksiin

Kilpailut

Uusimmat