Kuva: Fotolia

Vuoden lintuyhdistys Lapin lintutieteellinen yhdistys

22.03.2021 08:58 - Jussi Häkkilä

BirdLife Suomi on valinnut vuoden lintuyhdistykseksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen.

BirdLife Suomi on valinnut vuoden lintuyhdistykseksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen. Valinta perustuu esimerkillisesti toteutettuihin lintukartoituksiin laajalla toimialueella sekä aktiiviseen yleisötoimintaan. Lapin lintutieteellinen yhdistys on vuodesta toiseen toteuttanut esimerkillisesti lintukartoituksia huolimatta siitä, että yhdistyksen toimialue on hyvin suuri.
Esimerkiksi tietyn lajin esiintymistä kartoittavat vuoden lintu -hankkeet on suunniteltu hyvissä ajoin, niistä on tiedotettu selkeästi ja tuloksilla on saatu kattava kuva kyseisen lajin esiintymisestä koko Lapin alueella.
Yhdistys on myös järjestänyt runsaasti opastettuja retkiä sekä muita yleisötapahtumia. Esimerkiksi lasten lintuviikolla toukokuussa on tehty kymmeniä koululaisretkiä ja uusille harrastajille tarkoitetuilla lintuharrastuskursseilla on ollut useamman kerran yli sata osallistujaa. Lapin asukaslukuun suhteutettuna myös Pihabongaukseen ja muihin valtakunnallisiin lintutapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti.
Viime vuodesta lähtien yhdistyksessä on toiminut myös nuorisojaosto, jota luotsaa viime syksynä vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittu Akseli Myllyneva.
Lapin lintutieteellinen yhdistys on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Se on perustettu vuonna 1973, ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 400 jäsentä.
Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 lähtien.

Lue myös: Akseli Myllyneva Posiolta vuoden nuori lintuharrastaja

Kilpailut

Uusimmat