Kuva: Jussi Häkkilä

Uuden katuyhteyden rakentaminen Oulunportin ja Kaakkurin välille on käynnissä

12.11.2020 08:56 - Marja Ollakka

Oulun kaupunki rakennuttaa Oulunportin ja Kaakkurin välille uuden katuyhteyden moottoritien alitse. Yhteys toteutetaan rakentamalla moottoritien molemmille ajoradoille alikulkusillat.

Katuyhteys liittyy Kaakkurin puolella Metsokankaantiehen Pesätien liittymässä ja Visiolinjaan Oulunportin puolella Sakan autoliikkeen eteläpuolella. Rakennushankkeessa parannetaan myös Metsokankaantien ja Pesätien liittymää rakentamalla kääntymiskaistat ja liikennevalot.

Työt ovat käynnistyneet syyskuun puolivälissä ja moottoritien itäpuolelle on rakennettu kiertotie. Kiertotien käyttöönotto suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa etelästä pohjoisen suuntaan kulkeva liikenne siirretään kiertotielle, siirto tapahtuu viikon 47 aikana. Toisessa vaiheessa siirretään myös pohjoisesta etelään kulkeva liikenne kiertotielle, siirto tulee tapahtumaan joulukuun 2020 alkupuolella. Molemmat kaistat tulevat olemaan kiertotiellä noin 7 kuukautta, jonka jälkeen moottoritien liikenne palautuu ennalleen. Kiertotielle tulee kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin ja 50 km/h nopeusrajoitus.

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ja moottoritien siltojen osalta valmistuminen ajoittuu alkukesään 2021. Metsokankaantien ja Pesätien liittymäalueen rakennustyöt ajoittuvat kesälle 2021. Hankeen tilaajana on Oulun kaupunki ja pääurakoitsijana Mestek Oy.

Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan kiertoteille asetettavia nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden- ja työmaalla työskentelevien ihmisten turvaamiseksi.

Kilpailut

Uusimmat