Kuva: Teemu Heljo

Kuusamossa parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväylien yhteyksiä

17.09.2019 09:13 - Joonas Hepola

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa valtatielle 5 ja maantielle 18865 (Nissinvaarantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välille Kitkantie - Nissinvaarantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa. Valtatielle 5 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka.

Lisäksi valtatielle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Kilpailut

Uusimmat