Kuva: Fotolia

Lappi monelta osin kärkimaakunta päihteiden käytössä

08.05.2017 11:51 - Jussi Häkkilä

Lappi on johtava maakunta alkoholin myynnissä, tupakoinnissa ja nuuskan käytössä.

Lappi on johtava maakunta alkoholin myynnissä, tupakoinnissa ja nuuskan käytössä. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan lappilaisista yli 20-vuotiaista noin kolmannes ilmoitti käyttävänsä liikaa alkoholia vuonna 2015 ja Lappi myös johtaa maakuntien tupakointitilastoa yli 20-vuotiaiden keskuudessa. Kouluterveyskyselyn mukaan nuoret pojat Lapissa nuuskaavat huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa. Lisäksi Lappi johtaa maakuntien tilastoa rahapelaamisen ongelmaksi kokeneiden suhteen. 
Lapin kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat huonontuneet vuodesta 2013. Yli 40:llä prosentilla kunnista puuttui ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, jonka tehtävänä on johtaa, seurata ja arvioida ehkäisevän päihdetyön toteutumista.

Myöskään huomattava osa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista ei selvityksen mukaan noudata ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevaa lakia. Erityisesti kuntajohdon vastuunotto ehkäisevästä päihdetyöstä vaatii parantamista.

Kilpailut

Uusimmat