Uusimmat
Suosituimmat

Metsähallitus kulottaa ruovikkoa Raahen Pattijoella -kulotus hyödyttää uhanalaista linnustoa

05.05.2022 08:07 - Jussi Häkkilä

Suunnittelija Heli Suurkuukkaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallitus kulottaa tällä viikolla ruovikkoa Raahessa Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisellä ranta-alueella. Kulotuksella hoidetaan perinnemaisemaa ja lintujen pesimäaluetta. Toimilla pyritään palauttamaan avoimen ympäristön niittylajistoa umpeenkasvaneelle rantaniitylle.

Ruovikoituneita alueita kulotetaan tänään ja huomenna Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisellä Natura-alueella valtion maalla. Kulotus aloitetaan aamulla, jos olosuhteet ovat sopivat. Kulotuksesta aiheutuva savu voi näkyä pitkänkin matkan päähän. Kulotuksen aikana polttoalueelle ei saa mennä ja Riutantie tulee pitää vapaana.

Metsähallituksen Luontopalvelut on kunnostanut alueen perinnemaisemaa jo aiemmin puustoa raivaamalla. Kunnostettavalla rantaniityllä nähdään jo tänä kesänä laiduneläimiä luonnonhoitotöissä vuosikymmenten tauon jälkeen. Laiduneläimet pitävät niityn jatkossa avoimena, monimuotoistavat sen kasvillisuutta ja mahdollistavat vaateliaiden vesi- ja rantalintujen paluun alueelle.

Lue myös: Metsähallitus sulkee Kalajoen meriluontokeskuksen

Uusimmat
Suosituimmat