Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan ja rannikkoseuranta-aluksen vuosittaisen loppukesän seurantamatkan tulosten mukaan Perämeren avomerialueen pohjanläheisen veden fosforipitoisuus on jatkanut kohoamistaan.
Pohjois-Pohjanmaalla sinilevää havaittiin tällä viikolla runsaasti Vaalan Rokuanjärvessä ja Haapajärven Hautaperän tekojärvessä.
Järvien ja rannikon sinilevähavainnot ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan hieman lisääntyneet viime viikosta.
Sinilevää on Suomen ympäristökeskuksen mukaan havaittu tällä viikolla järvillä ja rannikolla hieman vähemmän kuin viime viikolla,
Sisävesien sinilevätilanne on Suomen ympäristökeskuksen mukaan alkukesälle tyypillisesti rauhallinen, vaikka havainnot ovat lisääntyneet viime viikosta.
Sinilevätilanne on yhä rauhallinen, vaikka järviltä ja rannikkoalueilta tehdyt havainnot ovat lisääntyneet.
Alkukesälle tyypillisesti sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena merialueilla ja sisävesillä.
Jo tällä viikolla lämpenevä sää ja sateet nostavat jokien pintoja etelä- lounaisrannikolla keskiviikosta alkaen.
Tänä kesänä merialueiden ja järvien sinilevämäärät olivat Suomen ympäristökeskuksen mukaan huipussaan kesän lämpimimpinä ajanjaksoina heinäkuun ja elokuun puolivälissä.
Tutkija Pekka Rusasta Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Sinilevätilanne järvillä on Suomen ympäristökeskuksen mukaan paikoin heikentynyt viime viikosta, vaikka valtakunnallisesti tilanne sisävesillä on rauhallinen.
Muhoksella Kirkkosaaren ja Montan uimarantojen vesissä on havaittu Oulun seudun ympäristötoimen mukaan runsaasti sinilevää.
Tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta, sekä lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Tieto lettojen esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta maakunnan alueella on puutteellista.
Pienet virtavedet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa.
Järvillä sinilevää esiintyy lähes koko Suomessa keskimääräistä enemmän.
Pohjavesiasiantuntija Mira Tammelinia Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.