Jo tällä viikolla lämpenevä sää ja sateet nostavat jokien pintoja etelä- lounaisrannikolla keskiviikosta alkaen.
Tänä kesänä merialueiden ja järvien sinilevämäärät olivat Suomen ympäristökeskuksen mukaan huipussaan kesän lämpimimpinä ajanjaksoina heinäkuun ja elokuun puolivälissä.
Tutkija Pekka Rusasta Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Sinilevätilanne järvillä on Suomen ympäristökeskuksen mukaan paikoin heikentynyt viime viikosta, vaikka valtakunnallisesti tilanne sisävesillä on rauhallinen.
Muhoksella Kirkkosaaren ja Montan uimarantojen vesissä on havaittu Oulun seudun ympäristötoimen mukaan runsaasti sinilevää.
Tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta, sekä lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Tieto lettojen esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta maakunnan alueella on puutteellista.
Pienet virtavedet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa.
Järvillä sinilevää esiintyy lähes koko Suomessa keskimääräistä enemmän.
Pohjavesiasiantuntija Mira Tammelinia Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Korkeakouluharjoittelija Lilja Nikulaa Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset tiedottavat Oulujoen vesitilanteesta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehotetaan varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin vedenpintoihin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.
Merialueilla sinilevien määrä on heinä-elokuun vaihteelle tyypillisesti kasvanut, mutta tuulinen sää on pitänyt levät pääosin veteen sekoittuneena. Järvillä sinilevää on havaittu suurimmassa osassa maata keskimääräistä vähemmän.
Sekä merialueilla että järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän.
Johtava hydrologi Bertel Vehviläistä Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ympäristökeskus on laskenut ensimmäistä kertaa ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille.
Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevän määrä on lisääntynyt. Järvillä sinilevän määrä on ajankohtaan nähden vähäinen.