Tyrnävän kunnanvaltuusto valitsi eilisessä kokouksessaan Tyrnävän Kirkkomännikön päiväkodin urakoitsijaksi Oulun Rakennusteho Oy:n.
Siikalatvan kunta tarjoaa 150:n euron vaaterahan varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Kuusi suurinta kaupunkia vaatii hallitukselta toimia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.
Oulun kaupunki vastaa akuuttiin varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan laajentamalla ja parantamalla niin sanotun kutsurahan ehtoja.
Oulun yliopisto aloittaa Inarissa ensi joulukuussa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen kandidaattikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen maisterikoulutuksen.
DigiOne-hankkeen Oulun hankepäällikkö Jukka Miettusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun taidemuseolta vastuumuseotutkija Selina Väliheikkiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Varhaiskasvatuspaikoista on edelleen pulaa monilla alueilla, erityisesti Kiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Hiukkavaarassa.
Tervolan kunnanvaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan tarjota maksuttoman päivähoidon varhaiskasvatuksessa oleville lapsille vuodeksi vuoden 2023 alusta lukien.
Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017
Oulu on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, johon valittiin satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan mukaan valittiin 105 kuntaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa 27:lle kehittämishankkeelle.
Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pulaa varhaiskasvatuksen opettajista helpotetaan valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa ensi vuoden syksyllä.
Koulut jatkuvat tänään.
Hallitus päätti 29. huhtikuuta, että varhaiskasvatusta koskevat koronapandemiaan liittyvät rajoitukset poistuvat 14. toukokuuta alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa ei enää suositella hoitamaan lapsia kotona. Kaupungin päiväkodit ja perhepäivähoito palvelevat perheitä koko kesän. Päiväkodit voivat tarvittaessa yhdistää toimintaansa. Toiminta järjestetään kuitenkin niin, että lasten ja henkilöstön on mahdollista toimia väljissä tiloissa ja kaikille pienryhmille on riittävästi tilaa. Aikaisempina vuosina on heinäkuussa järjestetty päivystysluontoista palvelua muutamassa päiväkodissa. Tällaista keskitystä ei nyt tehdä vaan noin puolet kunnallisista päiväkodeista on avoinna koko kesäkauden toukokuun puolivälistä elokuun alkuun. Perhepäivähoidossa toimintaa supistetaan hoitajien lomien aikana.