Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen Lentokentäntien parantamiseen Ouluun, välille Pohjantie – Hailuodontien liittymä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on 4 kaistaa. Lisäksi parannetaan nykyisiä siltoja, rakennetaan uusia siltoja sekä kehitetään suunnittelujakson jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja melunsuojauksia. Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan myös huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Viitantien ja Urheilutien peruskorjauksen. Työt valmistuvat heinäkuussa 2021.
Nelostien parantamistyöt Inarin taajamassa ovat käynnistyneet.
Kiviharjuntien uuden katuyhteyden rakentaminen muuttaa liikennejärjestelyjä Oulun yliopistollisen sairaalan avohoitotalon edustalla tästä päivästä alkaen.
Pietarsaaressa kantatie 68:n Kuusisaaren eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät viimeistelytyöt alkavat ensi viikolla.
Tervolan taajamassa maantien 19571 tietöiden talvitauko päättyy ja työt käynnistyvät ensi viikolla.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Mäntylän baanan rakennustyön toukokuussa. Työt valmistuvat syyskuussa 2020. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Työmaa-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan. Kohteen pääurakoitsija on Destia Oy.
Ouluntaipaleen ja Kitkantien parantamistyöt alkavat toukokuussa Kuusamon keskustassa noin 2,5:n kilometrin matkalla.
Alakyläntien joukkoliikennekaistojen rakentaminen aiheuttaa ruuhkia aamun ja iltapäivän työssäkäyntiaikaan Yliopistokadun ja Alakyläntien risteyksissä Oulussa.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylivieskan kaupunki ovat käynnistäneet katu- ja rakennussuunnitelman laatimisen Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie.
Tervolan taajamassa toukokuussa alkaneet tietyöt keskeytyvät talvikaudeksi.
Kuusamon Käylän ja Oulangan luontokeskuksen välisen 13,6:n kilometrin mittaisen maantien tietyöt ovat valmistuneet.
Sairaalaan tulijoiden kannattaa varata aikaa tavallista enemmän saapumiseen. Päivystykseen saapuvilta pyydetään kärsivällisyyttä alueella. Turhaa liikennettä sairaalan keskuskadulla pyydetään välttämään. Muutostyöt OYS:n keskuskadulla ja sisäänkäynneillä jatkuvat koko talven. OYS2030-uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen uudet sairaalarakennukset valmistuvat Kajaanintien varrelle arviolta 2023–2024. Niihin siirtyy mm. yhteispäivystyksen, lasten päivystyksen, synnytysosaston ja kirurgian toimintoja.
Oulun Tervahovintien yli- ja alikulkusillan uusiminen ja niihin liittyvät katujärjestelytyöt ovat käynnissä.
Kasitien iikenne tullaan ohjaamaan yhdelle kaistalle ensi maanantaista alkaen Kokkolan pohjoispuolella Vitsarin kohdalla Storån sillan korjaustöiden takia.
Valtatien 27 liikennejärjestelyt Ylivieskassa välillä Valtakatu-Palkkitie jatkuvat.