Päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä.
Nykyistä tievalaistusta uusitaan ja valaistusta jatketaan nykyistä pitemmälle matkalle. Tieosuudelle rakennetaan myös neljä pysäkkiparia. Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen Asemakylän ja kunnan keskustan välillä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria haastattelee Jussi Häkkilä.
Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suotuisa sää on pitänyt kevään kelirikon tiestöllä ennustettua helpompana, mutta samalla sen kesto on pitkittynyt ainakin Keski- ja Itä-Suomessa.
Tulvien myötä metsäautoteitä on mennyt poikki, sillä rumpujen vetokyky ei ole riittänyt ennätyksellisiin vesimääriin. Kohteita on korjattu aliurakoitsijoiden toimesta sitä mukaa, kun niitä on tullut tietoon. Kaikkiaan tällä hetkellä tiedossa on noin 60 tien poikkimenoa ja kohteita tulee tietoon jatkuvasti lisää. Kaikkia kohteita ei voida korjata heti, sillä tiestön kantavuus ei kelirikon aikana kestä kaivinkoneiden, rumpujen ja maa-ainesten siirtoja. Näillä paikoilla työt tehdään heti, kun myös tulva on laskenut.
Tienpidon asiantuntija Tiina Salmea Lapin ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.