Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on Haukipudas-Onkamon yhteismetsän hakemuksesta perustanut noin 106:n hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen Kivisuolle ja Eteläsuolle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maanomistaja Timo Kujalan hakemuksesta perustanut Syötteen kansallispuiston viereen noin 212:n hehtaarin suuruisen Säkkilän yksityisen luonnonsuojelualueen.
Esteetön retkeilyreitti koostuu sekä poikittaispitkosrakenteesta että sorastuksesta, maaston mukaan. Kaiken kaikkiaan reitti on noin 800 metrin pituinen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Eero Melantietä haastattelee Jussi Häkkilä.
Erikoissuunnittelija Ulla Matturia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Suojelubiologi Mervi Laaksosta Metsähallituksen luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus ehdottaa, että ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista suositun retkeilykohteen vilkkaimmilla osilla.
Sanginjoen monikäyttömetsän myyntipäätös on saanut lainvoiman.
Eero Melantietä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen hoitamien kaikkien valtion suojelualueiden ja asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä oli viime vuonna 9,2 miljoonaa.
Laaja ja luontoarvoiltaan arvokas Kivisuo Muhoksella on tänään suojeltu soidensuojelualueeksi. Suojelupäätös toteuttaa Helmi-elinympäristöohjelman soidensuojelun tavoitteita ja on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu alue.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantietä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös Oulun kaupungin omistaman Isokankaan luonnonsuojelualueen laajentamisesta on saanut lainvoiman.
Luonto ja alueiden käyttö -yksikön päällikkö Eero Melantietä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet kolmen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kuusamoon.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Turveruukki Oy:n allekirjoittamalla kiinteistökaupalla valtion omistukseen on hankittu seitsemän aluetta yhteispinta-alaltaan noin 365 hehtaaria.