Säteilyturvakeskuksesta projektipäällikkö Janne Nevalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Säteilyturvakeskuksen Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan tuore raportti kertoo, että yhtiö on lähettänyt keskukselle lupa-aineistoja tarkastettavaksi alkuvuoden aikana, mutta olennaisilta osiltaan toimitettu aineisto on vielä puutteellinen.
Säteilyturvakeskus esittää Pyhäjoen Hanhikiveen ydinvoimalaitosta suunnittelevalle Fennovoimalle joukon turvallisuuskulttuuria koskevia vaatimuksia.