Lakoissa on kaikkiaan yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.
Pyhäjoen uuden sosiaali- ja terveyskeskusrakennuksen suunnittelu alkaa Vanhatielle entisen Valistustalon tontille.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.
Tavoitteena on saada 50 000 allekirjoitusta, jonka myötä kansalaisaloite menisi eduskunnan käsiteltäväksi ja asiasta päästäisiin käymään yksityiskohtaisempaa keskustelua, mitä lähipalvelulain sisällön tulisi olla.
Hallitus on muuttamassa työlainsäädäntöä ja työehtoja pysyvästi työnantajiasuosiviksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viime vuonna tekemän kartoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla on merkittäviä vaikeuksia järjestää opiskeluhuollon psykologipalvelut lain edellyttämällä tavalla.
Vaikka muu julkinen liikenne olisi mahdollisen lakon vuoksi pysähdyksissä, Oulun kaupungin palveluliikenne kuitenkin pyritään ajamaan.
Pyhäjoen kunta rakennuttaa uuden ikäihmisten palvelukodin Vanhatien varteen.
Vuosiavustus myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. Projektiavustus on haettavissa läpi vuoden.
Palvelualojen ammattiliitto on päättänyt laajoista lakoista ensi kuun alussa.
Oulun kaupungin liikuntapalvelut täyttää tänä vuonna sata vuotta.
SPR:n Veripalvelusta verenluovutustoiminnan johtaja Johanna Castrénia haastattelee Jussi Häkkilä.
Toiminnan jatkumiseksi Kemin kaupunki on solminut kolmen kuukauden sopimuksen plus optio kolme kuukautta, jotta palvelulinjan asiakkaat pääsevät edelleen asioilleen. Uutena liikennöitsijänä aloittaa Kemin Taksipalvelu Oy.
Kaikki kodin työntekijät siirtyvät kaupan myötä Esperille vanhoina työntekijöinä.
Palvelualojen ammattiliitto PAMin lakot jatkuvat ja tänään lakot laajentuvat Keski-Suomeen ja Pohjanmaalle.
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Ylikuljua haastattelee Jussi Häkkilä.